Ochrana před pokutami Kryštof

Pokrokové a zároveň velmi kritizované pojištění pokut Kryštof na náš trh přinesla menší pojišťovna Slavia, která ho nabízí dokonce na určitou dobu bezplatně k povinnému ručení. Po několika letech od jeho zavedení nemůžeme říct, že by Slavia odlákala mnoho zákazníků větším pojišťovnám, jako je Allianz, což se dá snadno dokázat především neochotou ostatních pojišťoven obdobný produkt nabízet. Jde však stále o unikátní produkt, který si musíme blíže představit.

Překvapivě bez kontroverze

Ačkoliv šlo v době uvedení o velmi propírané téma, Kryštof není tak kontroverzní, jak se ho snažila média i konkurence vidět a prezentovat. Může pomoci, ale rozhodně nás nezachrání před nejhoršími následky pokut a bodového systému. K tomu přispívá několik vlastností, které ho omezují do velmi přijatelné podoby:

  • Klient nedostane proplaceny pokuty, které nejsou udělen ve správním řízení. Takže je třeba odmítnou blokovou pokutu.
  • Je nastavena spoluúčast, která činí 2 000Kč, takže řidič bude vždy finančně potrestán.
  • Kryštof se vztahuje pouze na pokuty, které jsou doprovázeny přičtením alespoň jednoho bodu.
  • Připojištění se nevztahuje na způsobení dopravní nehody, ani na vážné přestupky, které vyústí v okamžité odebrání řidičského průkazu, ani na situace, kdy dojde ke zranění nebo řízení v opilosti nebo pod vlivem návykové látky.

Ač se o tomto produktu mnoho namluvilo a napsalo, ve výsledku jde o relativně nepodstatnou věc, která nemá šanci změnit rozložení sil mezi českými pojišťovnami a rozhodně nekatapultovalo Slavia pojišťovnu do společnosti gigantů, jako je Kooperativa, ČP nebo ČSOB. Jde však o příjemné zpestření a bonus, který můžeme získat po dobu jednoho roku k povinnému ručení od pojišťovny Slavia zdarma.

Comments are closed.